Δημοσίευση Ισολογισμού

15 ευρώ (+23% ΦΠΑ)

Δείτε παράδειγμα Ισολογισμού Εταιρείας

Δείτε
Παράδειγμα δημοσίευσης ισολογισμού

Κατεβάστε τις αιτήσεις τις οποίες πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε στο Γ.Ε.Μ.Η. για την διευθύνση δημοσίευσης των ισολογισμών σας

Αίτηση καταχώρισης ηλεκτρονικής διεύθυνσης

Αίτηση γνωστοποίησης ανάρτησης σε ιστοσελίδα
Δημοσίευση ισολογισμού, απαραίτητα έγγραφα

Responsive Εμφάνιση
Εύκολα - Αξιόπιστα - Οικονομικά

Δείτε
Δημοσίευση Ισολογισμού online

Η οικονομικότερη λύση για την δημοσίευση ισολογισμού!

Δημοσιεύστε τον ισολογισμό της επιχείρησης σας μόνο με 15€ (+23% ΦΠΑ) ετησίως. Δεν υπάρχουν κρυφά κόστη και η δημοσίευση γίνετε εύκολα, άμεσα και οικονομικά.

15€ (+23% ΦΠΑ)/έτος

Απαραίτητες Αιτήσεις προς Γ.Ε.ΜΗ.

Αίτηση καταχώρισης ηλεκτρονικής διεύθυνσης

Οι Α.Ε και Ε.Π.Ε. που έχουν κάνει αυτοαπογραφή και έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Β.Ε.Α, έχουν πλέον ως Μητρώο τους το Γ.Ε.ΜΗ. Αυτό, τους παρέχει το δικαίωμα, να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς τους στην ιστοσελίδα τους. Η δημοσίευση στο ΦΕΚ, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική.

Για να γίνει αυτό νόμιμα, πρέπει απαραιτήτως να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους (web site) στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αν δεν το έχουν ήδη κάνει κατά την απογραφή τους, πρέπει να ζητήσουν την καταχώριση με αίτηση προς το Γ.Ε.ΜΗ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική “Αίτηση Καταχώρησης Ιστοσελίδας προς το Γ.Ε.ΜΗ.” από εδώ.

Αίτηση καταχώρισης ηλεκτρονικής διεύθυνσης

Αίτηση γνωστοποίησης ανάρτησης σε ιστοσελίδα

Οι εταιρείες πρέπει να έχουν υπόψη, ότι κάθε φορά που πραγματοποιούν ανάρτηση ισολογισμού στην ιστοσελίδα τους, οφείλουν και να τη γνωστοποιούν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων».

Μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική “Αίτηση Γνωστοποίησης Ανάρτησης σε Ιστοσελίδα & Καταχώρησης Οικονομικών Στοιχείων (ΑΕ & ΕΠΕ)” από εδώ.

Αίτηση γνωστοποίησης ανάρτησης σε ιστοσελίδα

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επισκεφτείτε τον Επίσημο Δικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.